§ 1. Wydarzenia naukowe
 1. Istnieje możliwość opublikowania na stronie internetowej Pałacu Staszica informacji o wydarzeniach naukowych organizowanych na terenie pałacu. Materiał powinien zostać dostarczony z odpowiednim wyprzedzeniem – 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 2. Materiał powinien zostać przesłany na adres wydarzenia@zdp.pan.pl
 3. Informacje na temat wydarzenia powinny zawierać następujące dane:
  1. Nazwa wydarzenia wraz z nazwą instytucji organizującej;
  2. Adres www głównej strony instytutu lub innej instytucji organizującej;
  3. Adres www strony wydarzenia lub podstrony, zawierającej informacje szczegółowe dotyczące wydarzenia (opcjonalnie);
  4. Data, godzina i miejsce wydarzenia (wskazanie w którym z pomieszczeń w Pałacu Staszica odbędzie się wydarzenie);
  5. Opis wydarzenia (max. 1200 znaków znormalizowanego maszynopisu);
  6. Pliki z materiałami wizualnymi (max. 2 np. plakat i program) w formacie PDF.
 4. Wymagana jest pisemna akceptacja/zgoda Dyrektora Instytutu PAN, który organizuje wydarzenie. Należy przesłać ją wraz ze zgłoszeniem.
 5. Treść i forma przesłanych materiałów jest weryfikowana przez Dyrektora PAN ZDP. W ciągu 2 dni organizator wydarzenia otrzymuje informację o zamieszczeniu informacji na stronie www, braku zgody na zamieszczenie lub otrzymuje wskazówki dotyczące poprawek lub uzupełnień.
 6. Nadzór nad zawartością strony internetowej sprawuje Dyrektor PAN ZDP w Warszawie.

Uwaga!
Istnieje także możliwość opublikowania na stronie Pałacu Staszica informacji o wydarzeniach organizowanych przez Instytuty PAN lub jednostki pomocnicze PAN, rozgrywających się nie tylko w ogólnodostępnych salach konferencyjnych, ale także w salach poszczególnych Instytutów. Materiały informacyjne powinny zostać przekazane zgodnie z ww. procedurą.

§ 2. Wydarzenia kulturalne
 1. Istnieje możliwość opublikowania na stronie internetowej Pałacu Staszica informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie pałacu. Materiał powinien zostać dostarczony z odpowiednim wyprzedzeniem – 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 2. Materiał powinien zostać przesłany na adres wydarzenia@pałac-staszica.pl
 3. Informacje na temat wydarzenia powinny zawierać następujące dane:
  1. Nazwa wydarzenia wraz z nazwą instytucji organizującej;
  2. Data, godzina i miejsce wydarzenia (wskazanie w którym z pomieszczeń w Pałacu Staszica odbędzie się wydarzenie);
  3. Opis wydarzenia (max. 1200 znaków znormalizowanego maszynopisu);
  4. Pliki z materiałami wizualnymi (max. 2 np. plakat i program) w formacie PDF.
 4. Wymagana jest pisemna akceptacja/zgoda Dyrektora Instytutu PAN, który organizuje wydarzenie. Należy przesłać ją wraz ze zgłoszeniem.
 5. Treść i forma przesłanych materiałów jest weryfikowana przez Dyrektora PAN ZDP. W ciągu 2 dni organizator wydarzenia otrzymuje informację o zamieszczeniu informacji na stronie www, braku zgody na zamieszczenie lub otrzymuje wskazówki dotyczące poprawek lub uzupełnień.
 6. Nadzór nad zawartością strony internetowej sprawuje Dyrektor PAN ZDP w Warszawie.